Εκπαιδευτικό Υλικό

Καλές πρακτικές και προτάσεις για την προαγωγή της κίνησης και της μάθησης στο παιδικό σταθμό
Τελική Αναφορά (Στα Αγγλικά,με ερευνητικά δεδομενα απο της χώρες που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα)
Παρουσίαση για γονείς και παιδαγωγούς
12 Δραστηριότες για την ενίσχυση της κίνησης και της μάθησης στο εξωτερικό χώρο (αφορά τους παιδικούς σταθμούς)
Εγχειρίδιο Γονέων
Εγχειρίδιο Παιδαγωγών
"Why are the children not outdoors?"

Εκπαιδευτικά βίντεο (Πρόγραμμα "Η δύναμη του παιχνιδιού"

Ορισμός του παιχνιδιού
Επιπτώσεις απο την μείωση του παιχνιδιου
Πότε είναι μια δραστηριότητα παιχνίδι
Παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους
Παιχνίδι και ρίσκο
Η σημασία της παρατήρησης