Συμβουλευτική για το σχεδιασμό χώρων για παιχνίδι

Το περιβάλλον του παιχνιδιού επηρεάζει τον τρόπο που τα παιδιά συμπεριφέρονται και την ποιότητα του παιχνιδιού τους. Ένας καλά σχεδιασμένος χώρος παιχνιδιού με κατάλληλα υλικά, προσφέρει στα παιδιά ποικιλία εμπειριών και υποστηρίζει το πλούσιο παιχνίδι, την κοινωνική συναναστροφή και την ανάπτυξη των παιδιών.

Οι επιτυχημένοι χώροι παιχνιδιού προσφέρουν ευκαιρίες για κίνηση και χρήση των αισθήσεων, υποστηρίζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, ενεργοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, επιτρέπουν στα παιδιά να διαμορφώνουν το περιβάλλον και να χειρίζονται ποικίλα υλικά και προσφέρουν ευκαιρίες πειραματισμού και μάθησης.

 Η ομάδα του ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ, που περιλαμβάνει ειδικούς γύρω από το παιχνίδι, αλλά και εξειδικευμένο αρχιτέκτονα, έχει την τεχνογνωσία για το σχεδιασμό χώρων παιχνιδιού,  στην κοινότητα (π.χ. πάρκα, παιδικές χαρές), σε παιδικούς σταθμούς ή σχολικές μονάδες, ή και σε ιδιωτικούς χώρους.

 

Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ έχει λάβει πιστοποίηση απο τον οργανισμό Learning Through Landscapes στη Σκωτία σε θέματα που αφορούν την μάθηση στο εξωτερικό περιβάλλον, για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Με γνώμονα τα παραπάνω το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ έχει συμβάλει στο σχεδιασμό των παρακάτω χώρων παιχνιδιού:

Μπενάκειο Παιδικό (Αθήνα)

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου για ελεύθερο παιχνίδι καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των παιδαγωγών για την προαγωγή του παιχνιδιού. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδικού σταθμού. 

https://www.benakeio.gr

Μακρύαμμος Ξενοδοχείο (Θάσος) 

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων για ελεύθερο παιχνίδι στο kids clubs του ξενοδοχείου καθώς και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού. 

https://www.makryammos-hotel.gr/el/kids/

Το περιβόλι στη Βάρη (Αθήνα) 

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν ο σχεδιασμός των εξωτερικών χώρου για ελεύθερο παιχνίδι καθώς και μια ομιλία στους γονείς.