Η αποστολή του ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ είναι να ευαισθητοποιήσει τους γονείς, τους παιδαγωγούς, τους εκπαιδευτικούς αλλά και την ευρύτερη κοινότητα για την αξία του παιχνιδιού και το ρόλο του στην συνολική υγεία των παιδιών

Ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό
Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για παιδαγωγούς και γονείς.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και συμμετέχουμε σε προγράμματα που στόχο έχουν την προαγωγή του παιχνιδιού στα παιδιά.

Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση
Πραγματοποιούμε ομιλίες  σε όλη την Ελλάδα που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων, των παιδαγωγών και των εκπαιδευτικών για την αξία του παιχνιδιού

Συμβουλευτική για το σχεδιασμό χώρων για παιχνίδι
Παρέχουμε συμβουλευτική για τον σχεδιασμό εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων για παιχνίδι παράλληλα με εκπαίδευση του προσωπικού.

Οι Αξίες του Παίζοντας