Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία. Ιδρύθηκε για τη προαγωγή του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στο παιχνίδι, για την κινητική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη καθώς και την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

To παιχνίδι έχει καταλυτική σημασία για τη  υγεία, την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών. Το 1989 τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν το παιχνίδι ως δικαίωμα όλων των παιδιών, υπογραμμίζοντας το θεμελιώδη του ρόλο στην παιδική ηλικία. 

Παρά την ευρέως αναγνωρισμένη σημασία του παιχνιδιου, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθει μια σημαντική μείωση του χρόνου που παιζουν τα παιδιά, καθώς και μια ποιοτική αλλαγή του παιχνιδιού τους. Το ελεύθερο, αδόμητο, αυτοκατευθυνόμενο παιχνίδι των παιδιών και ιδιαίτερα το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, έχει περιοριστεί δραστικά.

Ο περιορισμός του παιχνιδιου έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την υγεία και την κοινωνικότητα των παιδιών. Αυξανόμενα προβήματα στην παιδικη ηλικία, όπως η παχυσαρκία, τα ελλείμματα προσοχής, οι δυσκολίες συμπεριφοράς, η κατάθλιψη και το άγχος, έχουν συνδεθεί με τη μείωση διαφόρων τύπων παιχνιδιου.

Στόχος που ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους γονείς, τους παιδαγωγούς αλλά και την ευρύτερη κοινότητα για την αξία του παιχνιδιού αλλά και να προσφέρει λύσεις και ιδέες για την υποστήριξη του παιχνιδιού των παιδιών. Θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι ένα κεντρικό θέμα στην σημερινή κοινωνία και να προάγουμε την δικτύωση και τις συνεργασίες. 

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το παιχνίδι, το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ μπορεί να οργανώσει παρουσιάσεις, ομάδες γονέων, καθώς και δράσεις παιχνιδιού για γονείς και παιδιά.

Στο ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ:

  • Πιστεύουμε πως το ελεύθερο παιχνίδι είναι δικαίωμα κάθε παιδιού.
  • Πιστεύουμε πως το παιχνίδι είναι σημαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.
  • Πιστεύουμε ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να παίζουν σε ασφαλείς, δημιουργικούς χώρους, που να προάγουν την φαντασία και την ομαδικότητα.
  • Πιστεύουμε πως οι γονείς και οι παιδαγωγοί πρέπει να είναι αρωγοί στο παιχνίδι των παιδιών.
  • Πιστεύουμε στη συνεργασία και στη δικτύωση.
  • Πιστεύουμε στα παιδιά και στη δύναμη του παιχνιδιού.

 
 
 
 
 
 
 
 
           © Paizontas 2013 | Designed by Manster | Developed by Anelixisoft