Συνεργασίες

To ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού International Play Association που στόχο έχει την προαγωγή και την προστασία του δικαίωματος των παιδιών για παιχνίδι, καθώς αποτελεί και ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. 

Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ έχει υπογράψει μνημόνιο διαρκούς συνεργασίας με το Τμήμα Νέων του Δήμου του Ρέικιαβικ με στόχο την συνεργασία για θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών για παιχνίδι. 

Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ έχει λάβει πιστοποίηση απο τον οργανισμό Learning Through Landscapes στη Σκωτία.  

Η επιστημονικά υπεύθυνη κα. Καλπογιάννη, παρακαλούθησε την εκπαίδευση με τίτλο ‘Transforming Learning’ που στόχο έχει την βελτίωση των γώνσεων και των δεξιοτήτων σχετικά με την μάθηση στο εξωτερικό περιβαλλαον, για παιδιά προσχολική και σχολικής ηλικίας. 

Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ είναι μέλος του οργανισμού Anti bullying Alliance που στόχο έχει την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στα παιδιά. 

150 οργανισμοί είναι μέλη του Anti bullying Alliance απο όλο το κόσμο.

To ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ έχει την πεποίηθηση ότι το ωφέλιμο ρίσκο είναι σημαντικό για το παιχνίδι των παιδιών και για το μαθησιακό τους περιβάλλον. 

Για αυτό το λόγο μετέφρασε και υιοθετεί μαζί με άλλους Διεθνής οργανισμούς, από όλο τον κόσμο, την διακήρυξη UBUD-HÖÖR.

Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ συνεργάζεται με την ΑΜΚΕ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ. Στόχος της ΦΑΙΝΑΡΕΤΗΣ είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων κάθε μορφής για την προώθηση της φροντίδας και της υποστήριξης της εγκύου, της νέας μητέρας του νεογνού και της οικογένειας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας, έχουμε οργανώσει ομιλία για την αξία του βρεφικού παιχνιδιού και τρόπους για την προαγωγή του.