Stop Bullying and Let the World Smile!

 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081101

Σκοπός του έργου είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού καθώς και η δημιουργία αποτελεσματικών πρακτικών για την πρόληψη του διαδικτυακού σχολικού εκφοβισμού.

Στο έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι καθώς και μαθητές.

Το έργο συντονίζει το σχολείο IC Omodeo-Beethoven από την Ιταλία και συμμετέχουν οι οργανισμοί:

Scoala Gimnaziala nr.7 “Remus Opreanu από τη Ρουμανία

100.Yıl Atatürk Ortaokulu από την Τουρκία

Beşiktaş Ismail Tarman Imam Hatip Ortaokulu από την Τουρκία

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ απο την Ελλάδα

Nature into School 

2021-2-PT01-KA210-SCH-000050014

Στόχος του έργου είναι η προώθηση ίσων ευκαιριών όσον αφορά τη μάθηση μέσω του ελεύθερου παιχνιδιού  σε εξωτερικούς χώρους και στη φύση με φυσικά στοιχεία για όλα τα παιδιά, ειδικά για τα παιδιά με λιγότερες ευκαιρίες.

To έργο είχε διάρκεια 24 μήνες και περιλαμβάνει 8 δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης και 5 εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων.

Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκε ένας οδηγός για την προαγωγή του παιχνιδιού στη φύση. Ο οδηγός αυτός χρησιμεύει ως εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της δημιουργικότητας, της εξερεύνησης και της σωματικής δραστηριότητας σε φυσικά περιβάλλοντα.

Το έργο συντονίζεται από τον οργανισμό NEW LOOPS στην Πορτογαλία.

Εταίροι: 

New LOOPS (Πορτογαλία) 

ΟBA (Τουρκία) 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ (Ελλάδα)

Ακολουθήστε το έργο: https://web.facebook.com/anaturezavaiaescola

LISTEN (Community Learning for Social Inclusion)

2021-1-IT02-KA220-SCH-000031566

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός υψηλής ποιότητας μοντέλου εκπαίδευσης και φροντίδας πρώιμης παιδικής ηλικίας που προάγει την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και με ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Οι εταίροι θα σχεδιάσουν καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης χρησιμοποιώντας τυπικές και μη τυπικές μεθοδολογίες μάθησης για την αύξηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών, οικογενειών και μιας ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.

Το έργο συντονίζει ο οργανισμός Liberitutti scs και συμμετέχουν οι οργανισμοί Family and Job απο την Τσεχία,  Ákata Makata απο την Ελλάδα, Baby Erasmus – Escuela Infantil Conde de Elda απο την Ισπανία και ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ απο την Ελλάδα. 

Ακουθήστε το έργο : https://www.coopliberitutti.it/listen/ 

Education Out of The Box 

2020-1-LU01-KA226-SCH-078053 

To έργο Education Out of The Box αποτελεί:

  • μια πρωτότυπη / πρωτοποριακή βιβλιοθήκη για μάθηση εξ’ αποστάσεως
  • ένα τρόπο για την ψηφιακή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής και της εκπαίδευσης σε εξωτερικό χώρο
  • ερευνητική και εκπαιδευτική πλατφόρμα που προσφέρει πρακτικές και εργαλεία για εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε  σύγχρονα εργαλεία και δυνατότητες για να έρθουν σε επαφή με καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη. Eκπαιδευτικοί, γονείς και  παιδιά θα αναπτύξουν τις δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Το έργο συντονίζει ο οργανισμός FAPEL από το Λουξεμβούργο και συμμετέχουν οι οργανισμοί: Henellux από το Βέλγιο, SLA από τη Λιθουανία, Bulgarian National Union of Teachers από τη Βουλγαρία, Institute For Entrepreneurship DevelopmentΙDEC και το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ από την Ελλάδα.

Το έργο Education Out Of The Box απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού (< 12 ετών)

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

– Website/ Platform/ Wiki : https://education-outofthebox.eu/

–  Facebook: https://www.facebook.com/EOOTB

Challenge to connect     

2019-1-RO01-KA204-063705

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου.  Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι 320 γονείς, 160 παιδιά και 8 έμμεσα ενδιαφερόμενοι.  To  έργο συντονίζει ο οργανισμός Bolbosi Initiative Parents Association στη Ρουμανία και συμμετέχουν οι οργανισμοί FAPFEIRA απο την Πορτογαλία, Shkolla Fillore Nikolla Vapcarov Shkup απο την Βόρεια Μακεδονία και το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ απο την Ελλάδα.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το έργο .

Περισσότερες πληροφορίες 

Moving and Learning Outside   

2017-1-PT01-KA201-035784

Το έργο στόχευε στην προαγωγή της εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο εξωτερικό περιβάλλον του παιδικού σταθμού, μέσω του παιχνιδιού και της κίνησης. To πρόγραμμα συντόνισε ο Δήμος Torres Vedras της Πορτογαλίας και συμμετείχαν οι παρακάτω οργανισμοί:

Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας  απο τη  Πορτογαλία,  Madeira Torres Schools από τη Πορτογαλία,  Πανεπιστήμιο Queen Maud -Τμήμα Προσχολικής Αγωγής από τη Νορβηγία, Νηπιαγωγείο Νaba απο την Εσθονίαο παιδικός σταθμός Matija Gubec απο τη Κροατία και το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ απο την Ελλάδα.

Tο έργο έλαβε το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας» 2022 στην κατηγορία της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (https://innovative-teaching-award.ec.europa.eu/projects/mlo-moving-and-learning-outside_en). Το έργο συνέβαλε στη βελτίωση των πρακτικών και των δεξιότητες των παιδαγωγών για τη ενίσχυση και την προώθηση του παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους. 

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το έργο

Περισσότερες πληροφορίες

Professional Childcare in European Nurseries   

2017-1-CZ01-KA202-035558

Το έργο έχει σαν στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για παιδαγωγούς παιδιών ηλικίας 1-5 ετών

Το έργο συντόνισε ο οργανισμός Family and Job απο την Τσεχία και συμμετείχαν οι παρακάτω οργανισμοί: Montessori Klub Kladno απο την ΤσεχίαKarel de Grote-Hogeschool απο το Βέλγιο, Brudhammars förskola απο τη Σουηδία, MBM Training and Development Center απο την Αγγλία, ASISTTEL  Servicios Asistenciales, απο την Ισπανία και το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ απο την Ελλάδα.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το έργο .

Περισσότερες πληροφορίες 

Outside the classrooms: Extra Curricular Activities   

2017-1-TR01-KA201-046757KA201

Το έργο στόχευε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την προαγωγή και ενίσχυση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

To έργο συντόνισε ο οργανισμός Sivas Provincial Directorate of National Education απο την Τουρκία ,και συμμετείχαν οι οργανισμοί  The School Inspectorate in the County of Teleorman απο τη Ρουμανία, Daugavpils City Municipal Institution απο τη Λετονία, Regione Molise  απο την Ιταλία και το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ απο την Ελλάδα.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το έργο .

Περισσότερες πληροφορίες