Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

  • On 09/09/2020

To ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας. Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να εξοπλίσει τις οργανώσεις με τα απαραίτητα θεωρητικά, μεθοδολογικά και πρακτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση συνεκτικών και αποτελεσματικών στρατηγικών και δράσεων συνηγορίας καθώς και έναν τόπο συνάντησης διαφορετικών οργανώσεων τηςκοινωνίας των πολιτών για τη δημιουργία μελλοντικών συνεργειών.

https://demandchange.gr/simmetexontes.html?fbclid=IwAR10yyP17FTC9AUTn5t_dh0n87vo-XPGxEFBWYt_WbTiPBOXbXLZ3y1QICs