Εκπαίδευση στο “Transforming Learning”

Εκπαίδευση στο “Transforming Learning”

  • On 31/01/2020

H επιστημονικά υπεύθυνη του ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ, κα Καλπογιάννη, συμμετείχε στη πιστοποιημένη εκπαίδευση που παρέχει ο οργανισμός Learning through Landscapes στη Σκωτία.

Η εκπαίδευση επιδιώκει να βελτιώσει τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει ο εξωτερικός χώρος για μάθηση σε παιδιά σχολικής ηλικίας.