Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες
Ιστοσελίδες οργανισμών που ασχολούνται με το παιχνίδι και περιέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

PDF - Ready, steady, play! A national play policy.
Κάποιες χώρες, όπως η Ιρλανδία, έχουν εθνική πολιτική για το παιχνίδι!!!

PDF - Play in the early years
Ένα κείμενο για την αναγκαιότητα του παιχνιδιού στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και τον καθοριστικό του ρόλο στη σχολική επιτυχία.

PDF - The wisdom of play
Πως τα παιδιά μαθαίνουν τον κοσμο μέσα από το παιχνίδι.

VIDEO - I believe in play
Το παιχνίδι με τη ματιά ενός παιδιού.

VIDEO - The benefits of risk in children's play
Ένα video για την ανάγκη της ύπαρξης ρίσκου στο παιχνίδι των παιδιών.


1 | 2 | 3
 
           © Paizontas 2013 | Designed by Manster | Developed by Anelixisoft